WSKO

Medezeggenschap

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt betrokken bij onderwerpen die van gemeenschapsbelang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen. De GMR bestaat uit personeelsleden en ouders van diverse scholen van WSKO. U kunt contact opnemen met de GMR via gmr@wsko.nl
 

WSKO

De Ruijtbaan 83
2685 RS Poeldijk

T 0174 280 446
E info@wsko.nl