Afvaardiging WSKO met AVS op studiereis naar Finland, Estland en Zweden - WSKO

Afvaardiging WSKO met AVS op studiereis naar Finland, Estland en Zweden

In april heeft WSKO deelgenomen aan de 7-daagse reis naar Noord-Europa: Finland, Estland en Zweden. Waarom naar deze landen? 

In Finland is een periode van vier jaar in gegaan aan de hand van een nieuw curriculum, waarin de eisen van modern onderwijs geformuleerd zijn met nog meer aandacht voor individuele ontwikkeling van leerlingen, voor samenwerkend leren, gebruik van moderne communicatiemiddelen en vakoverschrijdend lesaanbod. Het plan is geschreven op basis van globale richtlijnen vanuit het Ministerie van Onderwijs en uitgewerkt door lokale overheden (de gemeente is het schoolbestuur) en schoolleiders.
Het onderwijs in Finland staat al jaren aan de top in de wereld.

Estland kent een andere geschiedenis, na de vrijmaking van het Sovjetregime in 1991 is het onderwijs geheel gemoderniseerd en vormen individuele ontwikkeling en excellente schoolresultaten de basis van het systeem. De kwaliteit van het onderwijs staat in de top van de  Europese ranking lijstjes.

Zweden heeft een lange traditie van ‘kind centra’; onderwijs en buitenschoolse activiteiten, hoge kwaliteit van inspirerende vrije tijdsbesteding en tijd en ruimte voor sport, spel en recreatie. Leerlingen van 6-16 jaar beleven hun jeugd met elkaar op een ruime campus. Ouders en beleidsmakers tonen veel vertrouwen in de kinderen en de scholen, leraren en directies.
Toch staat het onderwijs in Zweden onder druk, onder meer door de toestroom van leerlingen met een emigrantenachtergrond.

Eén Vandaag heeft een reportage gemaakt van een deel van de reis. Ook WSKO directeur Wilco Kannekes van 't Startblok is hiervoor geinterviewd. Lees en bekijk het item Estland als voorbeeld om Nederlands onderwijs uit slop te trekken: 'Zelfstandigheid van leraar is hier cruciaal'