Corona - WSKO

Scholensluiting wegens coronavirus

Op maandag 14 december 2020 besloot het kabinet, voor de tweede keer dit jaar, de scholen te sluiten. De sluiting zal vooralsnog duren tot 18 januari 2021. In een persconferentie op 12 januari zal meer duidelijk worden. Inmiddels hebben scholen deze weg reeds bewandeld en worden protocollen van het voorjaar weer tevoorschijn gehaald. Leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel zijn druk bezig het online onderwijs in te richten en vorm te geven. De directeur van de school van uw kind zal u daarover nader informeren.