Eindtoets groep 8 afgelast - WSKO

Eindtoets groep 8 afgelast

De eindtoetsen van de leerlingen die in groep 8 zitten, zijn afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dit heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap woensdag 18 maart bekendgemaakt. Wat dit concreet betekent hebben wij hieronder uiteen gezet. 

Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk bezig met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt veel energie van de scholen en dat heeft nu prioriteit. Om die reden heeft het ministerie besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets afnemen bij leerlingen van groep 8.

Dit betekent dat het schooladvies leidend is. Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start op de middelbare school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Alle leerlingen hebben het schooladvies de afgelopen weken ontvangen. Dit advies wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school.

Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen meegeven aan de middelbare school extra belangrijk. Middelbare scholen nemen dit advies, samen met de informatie in het Onderwijskundig rapport, mee bij de plaatsing van een leerling. Wanneer de leerling op de middelbare school zit, zal daar nu extra scherp worden bekeken of een leerling op de juiste plek zit. Daarover worden afspraken gemaakt met het voortgezet onderwijs.

Het wordt de komende weken een grote uitdaging om kinderen voor te bereiden op de middelbare school. Op alle WSKO-scholen zullen we ons uiterste best doen om, in samenwerking met het voortgezet onderwijs, de leerlingen zo goed als mogelijk is voor te bereiden op de aanstaande overstap naar de middelbare school.