Human Dynamics - WSKO

Human Dynamics

Mensen, en dus ook kinderen, verschillen in hun behoeften om te kunnen leren. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze behoeften wordt op de de Mariaschool in Wateringen gebruik gemaakt van de inzichten van Human Dynamics. Als we dit principe praktisch vertalen naar het onderwijs betekent dit: wie ben ik, wie is de ander en wat heeft die ander nodig om te kunnen leren?

Bij Human Dynamics wordt gewerkt vanuit verschillede principes. In een persoon is één principe leidend, daarna volgt het tweede principe. Principes bepalen de manier waarop we leren, communiceren, samenwerken, informatie verwerven en verwerken.

Principe van Human Dynamics

Er wordt uitgegaan van drie principes of centreringen:

  • de mentale (verstandelijke, denkende) centrering, het hoofd
  • de emotionele (gevoelige en relationele) centrering, het hart
  • de fysieke (praktische, handelende) centrering, de handen

Deze principes samen bepalen de dynamiek van die persoon. Door op school beter naar kinderen te kijken en te luisteren, kunnen wij het hoofdprincipe ontdekken, ook wel centrering genoemd. Hiermee kunnen wij bepalen wat de specifieke behoeften van een kind zijn ten aanzien van het leren. We denken dan aan de volgende punten:

  • het werktempo
  • de behoefte aan het kennen van details
  • de behoefte aan persoonlijk contact
  • de rol die kinderen toekennen aan de gevoelens in relatie tot feitelijke informatie
  • voorkeur voor een interactief speels en veelzijdig proces tegenover een logisch en lineair proces

Hoe ziet Human Dynamics in ons onderwijs eruit?

Mentaal: een mentaal gecentreerd kind praat weinig en doet alles volgens een vooraf bedacht plan. Iedere handeling van zo’n kind begint met een denkproces. Dat vraagt bijvoorbeeld om stilte. In alle klassen zijn stilteplekken aanwezig, waar deze kinderen in stilte kunnen werken, denken of lezen.

Emotioneel: een emotioneel gecentreerd kind is vooral ingesteld op andere mensen en wil graag iets met elkaar doen. Deze kinderen praten graag en veel bij hun werk. Het helpt hen om te leren. We zorgen binnen de lessen voor momenten waarbij gepraat en samengewerkt kan worden. Zo gebruiken wij een aantal structuren van samenwerkend leren als ondersteuning voor het samenwerken.

Fysiek: een fysiek gecentreerd kind is vooral praktisch ingesteld en wil letterlijk met de handen bezig zijn. Alleen praten of schrijven geeft dit kind geen inzicht. Een pakkend intro met bijvoorbeeld een voorwerp of plaatje is belangrijk. Ook vinden deze kinderen het prettig om stap voor stap en met een duidelijk doel bezig te zijn.


Zoals u begrijpt, kunnen bovenstaande verschillen elkaar bijten. Als het voor het ene kind stil moet zijn en het andere kind behoefte heeft aan praten. Toch willen we d.m.v. afwisseling in lesvormen, bepaalde materialen en de indeling van het lokaal hier goed rekening mee houden.