Informatie over opvang (Corona) - WSKO

Kinderopvang rondom corona

Voor de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen hanteren we de landelijke richtlijn:

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Ook wij vinden het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hun kinderen opvang beschikbaar is.

Lees er meer over in deze brief.