We mogen weer naar school!! - WSKO

Laatste update Coronavirus

Maandag 18 mei

Sinds een week zijn de scholen open!! Wat hebben we genoten van deze eerste week school. Zelden hebben we kinderen zó enthousiast gezien als ze weer naar school gingen! Heerlijk om de blije koppies van de kinderen weer te zien. Het gekeuvel en geroezemoes in de gangen hebben wij ontzettend gemist! Ook is het prettig dat we alle kinderen nu weer zien en dat daarmee het contact regelmatiger is. Op die manier kunnen we ook de kwetsbare kinderen beter begeleiden.

Het was best raar, de eerste schooldagen met corona-maatregelen. Pijlen in de gangen, looproutes voor ouders rondom de school, afscheid nemen bij het hek, etc. Wij willen iedereen, ouders en leerlingen, complimenteren voor de naleving van deze nieuwe regels. Ook willen wij u als ouder bedanken voor uw begrip en geduld. We kijken uit naar de persconferentie waarop premier Rutte misschien nog meer goed nieuws heeft!

Om de vreugdevolle heropening van de scholen vast te leggen, hebben we een leuke, vrolijke video gemaakt!
 

woensdag 22 april 2020

Basisscholen mogen weer open!

Nederland zat gisteravond gekluisterd aan de buis. Basisscholen gaan na de meivakantie weer open! Veel ouders en kinderen zijn blij en ook leerkrachten vinden het fijn om weer in contact te zijn met de kinderen. Directeuren buigen zich over het vraagstuk: ‘hoe het onderwijs in te richten binnen de regels van een anderhalve meter samenleving?’ Personeelsbezetting is misschien wel de grootste uitdaging. Sommige scholen hebben leerkrachten in dienst die behoren tot een kwetsbare doelgroep. Of zij dragen (mantel)zorg voor kwetsbare mensen. Ook als leerkrachten ziek zijn, hoesten of keelpijn hebben, mogen ze niet voor de klas staan. Dit kan leiden tot personeelstekort. En wat als de leerkrachten straks een halve klas lesgeven, hoe kunnen we het afstandsonderwijs voor de andere helft van de klas dan realiseren?

Net als u, hebben directeuren, de teams, onderwijsondersteunend personeel en pedagogisch medewerkers veel vragen en zorgen. Zij zijn met man en macht bezig om invulling te geven aan het anderhalve meter onderwijs. We kunnen ons ook voorstellen dat u als ouder ook vol vragen zit. Wij willen u verzoeken te wachten op de informatie van de directeur. Hij/zij zal u de komende dagen zo volledig mogelijk informeren. De kans is groot dat uw vragen vanzelf door hen worden beantwoord. Sommige aspecten zijn echter nu nog onduidelijk. Binnen WSKO doen we ons uiterste best om u als ouder zo volledig mogelijk en zo snel mogelijk te informeren. Sommige besluitvormingen zullen echter nog op zich laten wachten. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Heeft u een vraag? Bekijk hier de lijst van meest gestelde vragen.

____________________________________________________________

Woensdag 8 april

Tijdens de persconferentie van gisteravond gaf premier Rutte aan dat het ‘reëel is’ dat maatregelen na 28 april van kracht blijven. Het is dus nog lang niet zeker of de scholen na de meivakantie al open gaan. Nog steeds zijn er veel mensen ziek en worden ook veel mensen opgenomen in het ziekenhuis. De strenge maatregelen zullen daarom voorlopig nog nodig zijn om verspreiding van het virus in te dammen. 

 “Terug naar normaal zal hoe dan ook een
zaak zijn van de lange adem"

Mark Rutte

 

 

 

____________________________________________________________

Woensdag 1 april

Scholen langer dicht

Gisteravond maakte minister-president Rutte bekend dat de scholen tot 28 april dicht zullen blijven. We realiseren ons dat dit een uitdaging is voor ons allemaal. De komende tijd blijft onze werkwijze dan ook hetzelfde als de afgelopen weken. Van de school van uw kind(eren) ontvangt u informatie over hoe het onderwijs de komende tijd verder zal worden vormgegeven.

Opvang

De opvang blijft alleen beschikbaar voor ouders in een vitaal beroep. Wel willen we benadrukken dat thuisopvang nog altijd de voorkeur heeft. Blijf zoveel als mogelijk thuis, dit geldt ook voor de kinderen. Voor opvang op feestdagen en in de meivakantie kunt u contact opnemen met de opvangorganisatie van uw kind of de opvangorganisatie waar de school van uw kind mee samenwerkt. 

_____________________________________________________________

Donderdag 26 maart 2020

Inmiddels wordt er door WSKO-personeel hard gewerkt aan het aanbieden van leerstof voor de kinderen die thuis zitten. Met bepaalde regelmaat hebben leerkrachten videocontact met de kinderen. Ook bekijken we hoe we kwetsbare kinderen op afstand extra ondersteuning kunnen bieden. De eerste anderhalve boden we vooral leerstof aan die verder niet veel instructie nodig had, zogenoemde herhalingsstof. Nu zoeken we uit in hoeverre we instructies kunnen gaan geven via video's. Dit vraagt om digitale vaardigheden van leerkrachten en de ontwikkeling daarvan is de laatste week in een stroomversnelling gekomen. Binnen WSKO is veel kennis in huis en directeuren hebben dagelijks overleg met elkaar en kennis wordt gedeeld. Daar zijn we ontzettend trots op.

Brief burgemeester

Burgemeester Bouke Arends heeft een brief geschreven naar alle basisschoolleerlingen in het Westland waarin hij de kinderen een hart onder de riem steekt. De brief kunt u hier lezen

Scholen waarschijnlijk langer dicht

Op dinsdag 24 maart heeft minister Arie Slob aangegeven dat de scholen waarschijnlijk langer dichtblijven dan tot 6 april. Dit zal voor niemand een echte verrassing zijn, maar dit vraagt nogal wat van u als ouder. Zeker wanneer u zelf ook nog werkt, is het een grote uitdaging thuis. Wij realiseren ons dat de komende weken voor iedereen spannend zijn. Wij willen dan ook absoluut niet dat u druk voelt vanuit de scholen. Uiteraard hebben we er begrip voor als uw kind niet al het ‘huiswerk’ af krijgt. Denk vooral aan de gezondheid van uzelf en die van de kinderen. Samen komen we deze periode door! 

Op dinsdag 31 maart zal premier Rutte bekendmaken tot wanneer de scholen dicht zullen blijven. 

Nieuwsbrieven besturen

Tijdens deze crisis wordt iedereen geraakt en daardoor ontstaan mooie samenwerkingen en initiatieven. WSKO probeert zoveel mogelijk kennis en informatie te delen met de andere schoolbesturen voor primair onderwijs in het Westland. Wij geloven erin dat we samen sterker staan en elkaar kunnen helpen. Om die reden zal met bepaalde regelmaat (tijdens de coronacrisis) een gezamenlijke nieuwsbrief van de schoolbesturen worden verstuurd naar alle ouders van onze leerlingen. Alle nieuwsbrieven verzamelen wij op deze pagina.

________________________________________________________________________________

19 maart 2020

Overleg

Omdat deze situatie voor iedereen nieuw en onbekend is, vindt er dagelijks overleg plaats tussen alle schoolbesturen voor primair onderwijs en de kinderopvangorganisaties in het Westland. Doel is dat we zoveel mogelijk dezelfde richtlijnen aanhouden. Met name over de regels omtrent opvang hanteren we de volgende landelijke richtlijn:

"Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet en wij vinden het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hun kinderen opvang beschikbaar is."

In deze brief vindt u meer informatie over deze regeling met betrekking tot opvang voor uw kind(eren). 

Ook hebben alle WSKO-directeuren dagelijks overleg over de vragen van ouders en andere belanghebbenden. U zult begrijpen dat deze eerste dagen vooral erg chaotisch waren.

Contact

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen goed vanuit thuis kunnen werken, is er door het ICT-team en de directeuren hard gewerkt om kinderen te voorzien van de nodige accounts en wachtwoorden. Alle leerkrachten van WSKO vinden het belangrijk om in contact te blijven met de kinderen. Op de eerste plaats om te zien en horen hoe het met de kinderen gaat, maar ook om ze een steuntje in de rug te geven. De eerste kinderen hebben reeds videocontact gehad met hun leerkracht. Zo hopen we ritme te krijgen in de manier van werken en grip te krijgen op de situatie.

De directeur van de school van uw kind probeert u zoveel en zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken. Ook zullen leerkrachten zelf via de schoolapp of via e-mail contact zoeken met u en uw kind. We doen ons best om er het beste van te maken voor alle partijen!!

_______________________________________________________________________________

Maandag 16 maart 2020

De eerste dag...

Alle ophef rondom covid-19 zorgde vandaag voor veel vragen. Van ouders, van leerkrachten als ook van schoolleiders. Er waren nog wat onduidelijkheden waar we, na vandaag, antwoorden op hebben. Zoals gezegd trekken we met alle Westlandse schoolbesturen zoveel mogelijk één lijn.

Vandaag zijn directeuren en leerkrachten druk in overleg geweest om te bepalen hoe we het lesgeven de komende weken gaan vormgeven. Ook is een aantal kinderen (waarvan BEIDE ouders een vitaal beroep hebben) opgevangen op de scholen.

Doordat WSKO veel gebruik maakt van Google (zie artikel Google Reference School) is het heel goed mogelijk om onderwijs op afstand te geven. Elke school en ook elke leerkracht gaat dit op zijn/haar eigen manier invullen. Meer hierover hoort u via de school van uw kind.

___________________________________________________________________________

Zondag 15 maart 2020

Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden tot en met maandag 6 april 2020. Dit is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. De maatregelen rond het coronavirus raken ons allen.

De Westlandse schoolbesturen van primair onderwijs (PCPOW, SOOW en WSKO) onderhouden nauw contact met elkaar en trekken één lijn wat betreft de maatregelen. De impact van de sluiting van de scholen is erg groot voor ouders/verzorgers. Ook voor de kinderen zal dit een periode zijn met minder zekerheid en houvast.

Alle leerlingen van onze scholen blijven thuis, tenzij ouders of verzorgers werkzaam zijn in vitale beroepen en zij geen andere opvangmogelijkheid hebben. Deze kinderen worden opgevangen waar zij normaal ook worden opgevangen. Voor ouders in vitale beroepsgroepen rijdt het leerlingenvervoer wel gewoon, indien u daar gebruik van maakt.  

Afstandsonderwijs

Alle scholen van WSKO zullen de komende dagen zoveel mogelijk gebruiken om afstandsonderwijs in te richten. Op die manier kunnen de kinderen thuis schoolwerk doen in de periode dat de scholen gesloten zijn. We gaan ons best doen om het afstandsonderwijs zo goed en zo snel mogelijk vorm te geven. U hoort daarover meer via uw eigen school.

Opvang van leerlingen

De maatschappelijk vitale sectoren zijn breder dan alleen zorg- en hulpdiensten. Ook bijvoorbeeld energie, waterbedrijven en voedselvoorziening horen hierbij. Op de website van de Rijksoverheid vindt deze cruciale beroepsgroepen. Heeft u een beroep in de vitale sector, meldt dit bij de directeur van de school van uw kind. Uiteraard benadrukken wij dat kinderen, ouders en personeel thuis blijven bij milde klachten, ook als zij tot de vitale sector behoren.

Actuele informatie

Elke school van WSKO heeft haar eigen communicatiekanalen, zoals bijvoorbeeld de schoolapp en e-mail. Via deze website, die van de school, e-mail en de schoolapps houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Houd deze daarom in de gaten.

Helaas weten we niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. Wellicht zullen we de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. Met het beste voor onze leerlingen voor ogen zullen we voortdurend anticiperen op de actualiteit. We doen een beroep op u als ouder/verzorger om – samen met ons – de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te ondersteunen bij het afstandsonderwijs.

Wij danken u hartelijk voor uw begrip en medewerking en wensen u sterkte in deze roerige en ingrijpende tijden.