Boeien, groeien en bloeien bij WSKO 't Startblok - WSKO

Boeien, groeien en bloeien bij WSKO 't Startblok

Deze manier van werken heeft wel consequenties voor de wijze van lesgeven. Daar waar we vroeger als school nog wel eens de kinderen probeerden om te vormen, totdat ze bij de lesstof pasten, veranderen we nu op minstens drie fronten de manier van lesgeven, zodat het bij de kinderen past.

Groepsdoorbroken werken

Op de eerste plaats werken we vanaf dit schooljaar op WSKO ‘t Startblok groepsdoorbroken. Dat houdt in dat er een intensieve samenwerking is tussen alle groepen. Vanuit een stamgroep gaan kinderen op verschillende plaatsen in ons gebouw leren. De leerkrachten bereiden samen hun lessen voor, co-creatie noemen we dat. En er zijn zelfs momenten dat ze naast elkaar lesgeven; co-educatie. Doordat leerkrachten niet meer gebonden zijn aan één groep, zijn we flexibeler in de organisatie. Bovendien kunnen we bij de instructie beter aansluiten bij het niveau van de kinderen.

Werken met Snappet

Om die manier van werken mogelijk te maken gebruiken we Snappet. Voor alle ‘academische vaardigheden’ zoals: rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, lezen, woordenschat en automatiseren zetten we de tablets in. Na de instructie op een bepaald doel gaan de kinderen zelfstandig en op hun eigen niveau aan het werk. We laten de methodes los en werken aan doelen op leerlijnen. Het rendement wordt groter, omdat we doelgerichter werken.

21-eeuwse vaardigheden

Natuurlijk wordt er nog veel meer geleerd op school. Voor jezelf opkomen, samenwerken, doorzetten, secuur werken, enzovoorts zijn misschien nog wel belangrijkere vaardigheden dan de hiervoor genoemde academische. We zien binnen het thematisch werken op onze school veel mogelijkheden om juist daaraan te werken. Maar er is meer. We koppelen heel veel 21-eeuwse vaardigheden aan elkaar in die thema’s. Cultuur, techniek, burgerschap, technologie, probleemoplossend vermogen, dansante vorming, enzovoorts verbinden we op een boeiende manier. De kinderen krijgen op die manier een betekenisvol basispakket aangeboden; we noemen dat het dagmenu. Bovendien kunnen de leerlingen ook de verdieping ingaan. Op basis van de principes van meervoudige intelligentie werken de kinderen op hun eigen manier door aan de thema’s. Dit heet bij ons op school het lopend buffet. Datgene wat de kinderen op hun eigen manier leren, presenteren ze natuurlijk ook weer aan de andere kinderen. Zo wordt het leren nog krachtiger.