Column Jos van der Ende - WSKO

Een nieuw schooljaar, een nieuw begin

Salariseisen

Daar passen goed opgeleide leraren bij om jongeren op weg te helpen. Bij goed opgeleide, deskundige leraren die op professioneel hoog niveau staan, past ook een navenant salaris. Vanaf 2007 zien we gefaseerd een stijging in de eindejaarsuitkering, een uitkering dag van de leraar, de laatste jaren een eenmalige uitkering en drie keer een salarisverhoging. Waar het salaris desondanks is achtergebleven bij vergelijkbare beroepen of collega’s is het belangrijk dat dit gerepareerd wordt.

Op 5 oktober is er een landelijke stakingsdag en de drie Westlandse besturen hebben hierover een gezamenlijk standpunt bepaald. Personeel en ouders worden hier op korte termijn apart over geïnformeerd. 

Werkdruk

Wat de werkdruk betreft ben ik er groot voorstander van om de CAO Primair Onderwijs minder gedetailleerd te maken, waardoor ze ruimte geeft om met de individuele leraar op maat afspraken te maken binnen het jaarcontract. Tot nu toe is de CAO, ondanks de belofte van ontregeling en regelruimte, alleen maar dikker geworden. Het aantal studenten voor een Pabo-opleiding is volgens recent nieuws gestegen en dat is een goed teken, want naast het feit dat onderwijs een prachtige tak van sport is heeft het ook nieuwe leraren nodig. In hoeverre dit nieuws waarheid is, blijft nog even de vraag nadat we eind juni nog hoorden dat er een tekort aan leraren zal zijn.

 

Rijnlandse organisatie

WSKO scholen zullen ook dit jaar vanuit de gekozen koers verder inzetten op kwalitatief hoogwaardig onderwijs vanuit een lerende Rijnlandse organisatie en de drie thema’s “opbrengsten”, “identiteit” en “Onderwijs 2032”. In de schoolbezoeken, die ik elk schooljaar met plezier doe, wil ik graag met de scholen de praktijk en ontwikkeling op deze thema’s zien. 

De geplande College Tour zal inspiratiebron zijn om ons vakmanschap in onze lerende Rijnlandse organisatie te stimuleren. Tijdens die College Tour, verspreid over drie colleges,  zullen niet de minste personen hun denkbeelden met ons delen, waaronder prof. Mathieu Weggeman, prof. André Wierdsma en prof. Gert Biesta. Hierbij wordt in alle gevallen uitgegaan van de rol van de leerkracht. Wie zich (nog) niet ingeschreven heeft op deze colleges raad ik aan om dit alsnog te doen.

Dit schooljaar kunnen scholen samen één dag in de week gebruik maken van de diensten van Jan Tolhuijs, onderwijsspecialist, met bijzondere expertise vanuit Rijnlands denken, handelen en organiseren. Zowel in theorie als praktijk.