De scholen zijn weer open! - WSKO

De scholen zijn weer open!

Op 10 januari 2022 gaan de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs weer open. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Volgens het OMT is dat verantwoord.

Zelfde regels als voor de vakantie

Voor de scholen gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie. Het gaat om de volgende regels:

  • Leerlingen en medewerkers met coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen.
  • Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
  • Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en medewerkers dragen mondkapjes in de gang,. 
  • Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
  • Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), ouders blijven buiten de school, er wordt goed geventileerd en vergaderingen zijn online

Meer informatie

Bekijk hier een visuele weergave van de maatregelen in het primair en voortgezet onderwijs.

Meer informatie over de aanpak van het coronavirus en het primair onderwijs is te vinden op de website van de Rijksoverheid