Geen fysiek onderwijs tot en met 9 januari 2022 - WSKO

Geen fysiek onderwijs tot en met 9 januari 2022

Vanaf maandag 20 december 2021 tot en met 9 januari 2022 gaan de scholen in het primair onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs, het mbo en hogescholen en universiteiten dicht. Leerlingen en studenten in een kwetsbare positie en examenleerlingen mogen wel fysiek naar school. Er gelden verder nog enkele uitzonderingen.

De sluiting van de scholen maakt deel uit van een breed pakket aan maatregelen om de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus af te remmen.

Primair en voortgezet onderwijs
Voor de scholen gelden dezelfde uitzonderingen als tijdens de lockdown van vorig jaar rond de kerstvakantie. Specifiek gelden de volgende regels voor het primair en voortgezet onderwijs:

  • Leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen die schoolexamens moeten maken, mogen volgende week wel fysiek naar school. Dat geldt in het primair onderwijs ook voor leerlingen van wie een van de ouders een cruciaal beroep heeft.
  • Basisscholen en middelbare scholen moeten vanaf dinsdag 21 december noodopvang bieden, de maandag ervoor kunnen ze gebruiken om het te organiseren.
  • Schoolexamens voor (voor-)examenleerlingen moeten doorgaan.
  • Ook het praktijkgericht onderwijs mag volgende week gegeven worden. Als scholen het georganiseerd krijgen, geldt dit volgende week ook voor afstandsonderwijs en lessen aan examenleerlingen.
  • In de schoolgebouwen blijven de coronamaatregelen gelden die tot op heden golden, zoals mondkapjes in de gangen vanaf groep 6 op de basisschool.

Bron: www.rijksoverheid.nl