Gezonde school - WSKO

WSKO De Zeester: vignet Gezonde School 

Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. De school zorgt voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.Twee jaar geleden hebben we het certificaat sociaal welbevinden toegekend gekregen en daar is nu het onderdeel Bewegen en Sport aan toegevoegd. Met name de inzet van de vakleerkracht gym, Miriam Broch, heeft geleid tot dit certificaat.