Gratis zonnebrand voor WSKO scholen - WSKO

Gratis zonnebrand voor alle WSKO scholen

Univé Het Groene Hart helpt schoolgaande kinderen zich te beschermen tegen de zon en toekomstige gezondheidsschade te voorkomen.

De 17 basisscholen van WSKO zijn deze zomer voorzien van zonnebrandcrème. Univé Het Groene hart heeft de gevulde dispensers geschonken, die zullen worden opgehangen door de conciërges van de betreffende scholen. Dit initiatief heeft als doel om zowel kinderen als ouders bewust te maken van het belang van goede bescherming tegen de schadelijke effecten van de zon.

En dat is hard nodig. Huidkanker is nog steeds de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Zo kregen 24.400 mensen in 2023 deze diagnose en dat aantal loopt al jaren op. Wel blijkt dat kanker in een eerdere fase vastgesteld wordt en dat dat genezingskansen vergroot. Bewustwording en preventieve maatregelen dragen daaraan bij. In eerder onderzoek legde het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) uit dat de huidkankerdiagnoses van nu een gevolg zijn van de blootstelling aan UV-straling 20 tot 30 jaar geleden. Bijvoorbeeld in de vrije tijd of tijdens vakanties. Huidkanker kan voor de toekomst deels worden voorkomen door de huid te bedekken en door zonnebrandcrème te smeren.

Voorkomen en beperken van gezondheidsschade
‘Als coöperatie zonder winstoogmerk helpen we onze leden bij het voorkomen en beperken van risico’s, leed en schade. De winst die we over hebben wordt in het voordeel van onze leden en de maatschappij geïnvesteerd. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid,’ vertelt Lisanne Wilmer-Verbeek, Ledencoördinator bij Univé Het Groene Hart. ‘De huid van kinderen is bijzonder gevoelig voor UV-straling, waardoor ze sneller kunnen verbranden. Met het verstrekken van de zonnebrandcrèmes helpen we schoolgaande kinderen om zich te beschermen tegen de zon. Daardoor dragen we niet alleen bij aan het voorkomen van huidkanker in de komende decennia, maar vergroten we ook samen het bewustzijn rondom het gebruik van zonnebrandcrème.’

Bijschrift foto: Overhandiging van de pakketten, v.l.n.r. Melanie van der Maden (WSKO), Lisanne Wilmer (Univé), Albert Arnold (Univé) en Claire de Zeeuw (WSKO).