Het vijf gelijke dagen model - WSKO

Ontdek het vijf gelijke dagen model voor Westlandse basisscholen

Als gezamenlijk initiatief van de schoolbesturen WSKO, WEST en PCPOW wordt onderzoek gedaan naar het vijf gelijke dagenmodel om het groeiende lerarentekort proactief aan te pakken. Met vijf dagen van 08.30 – 14.00 uur biedt het rust en regelmaat voor leerlingen. Het verhoogt de effectiviteit van lestijd en werktijd, en verstevigt de samenwerking met opvangorganisaties. Voor de ouders is een website gelanceerd, waarop alle informatie te vinden is. Bekijk de website hier