Hoe gaan we bij WSKO om met het Coronavirus - WSKO

Hoe gaan we bij WSKO om met het Coronavirus?

13 maart 2020

WSKO volgt de instructies van het RIVM op en onderhoudt nauw contact met de GGD over het Coronavirus en hoe hiermee om te gaan op de scholen.

 

Sinds donderdag 12 maart is door premier Rutte aangekondigd dat de scholen gewoon open blijven, maar dat leerlingen, medewerkers en ouders bij verkoudheidsklachten of (milde) gezondheidsklachten thuis moeten blijven. Dit heeft grote gevolgen voor het onderwijs. 

Op alle scholen van WSKO hanteren wij de opgestelde hygiënemaatregelen en wij verwachten van medewerkers, kinderen en ouders dat zij zich hier ook aan houden. Het gaat om: 

  • Regelmatig handen goed wassen
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
  • Papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien
  • Geen hand-op-hand contact

 

Bij WSKO houden we de volgende richtlijnen van de GGD aan:

  • Medewerkers, kinderen en ouders die gezond zijn - dus geen koorts, verkoudheid of (milde) gezondheidsklachten kunnen gewoon naar school komen.
  • Medewerkers, kinderen en ouders die verkoudheidsklachten hebben of (milde) gezondheidsklachten dienen thuis te blijven. 
  • Medewerkers, kinderen en ouders die in een gebied zijn geweest waar het Coronavirus heerst, moeten 14 dagen thuis blijven om eventuele besmetting te voorkomen. 

Door invoering van deze strenge maatregelen, kan het voorkomen dat leerkrachten thuis moeten blijven. Zieke leerkrachten kunnen niet in alle gevallen worden vervangen. Gebrek aan personeel kan ervoor zorgen dat klassen naar huis worden gestuurd. Bij veel zieke kinderen, kunnen klassen eventueel worden samengevoegd.

Het voorkomen van verspreiding van het Coronavirus is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Wij gaan er dan ook van uit dat ouders, kinderen en leerkrachten thuis ook de nodige voorzorgsmaatregelen nemen wat betreft hygiëne.

Voor meer vragen over het Coronavirus willen we u graag verwijzen naar de website van het RIVM.