Kijk op koers. Onderwijs, het blijft mensenwerk - WSKO

Onderwijs: het blijft mensenwerk 

Digitale ontwikkelingen

Vanuit WSKO Campus wordt door onze eigen medewerkers, bijvoorbeeld Thijs en Peggy, bijscholing verzorgd om kennis te maken met ProWise Presenter om hiervan nog optimaler gebruik te kunnen maken. Een groep enthousiaste WSKO-collega’s is de afgelopen maand naar de BETT in Londen geweest en heeft zich laten voorlichten over de nieuwste “snufjes”. Ze staan al weer klaar om te kijken hoe en welke vernieuwingen we kunnen doorvoeren. Daarbij speelt het gebruik van Google een grote rol binnen WSKO. Veel medewerkers zijn Google gecertificeerd en van daaruit zijn we ook vooraanstaand in digitale ontwikkelingen. Dat alles in het belang van en met passie voor de kinderen die ons dagelijks worden toevertrouwd.

Het gebruik van digitale mogelijkheden en robotisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Wetten worden aangepast, protocollen worden verplicht om ons gedrag in de gewenste richting te krijgen. Denk aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sinds mei 2018 van kracht is. Als we aan de kinderen en hun toekomst denken, is het onvoorspelbaar om exact aan te geven waar de verder gaande automatisering toe zal leiden.

Pedagogisch handelen is uitgangspunt 

Prof. Dr. Gert Biesta houdt ons kritisch en geeft aan dat we als school een pedagogische opdracht hebben, die verder gaat dan het grijpen naar middelen om kennis en ervaring uit te wisselen. Laten we in onze professionele (zelf)reflectie ons pedagogisch handelen telkens als vertrekpunt nemen: bewust handelen, bedoeld handelen en handelen-in-relatie. Het blijft mensenwerk en dat is kenmerkend voor WSKO: scholen met passie!