Leren en bewegen, een perfecte combinatie - WSKO

Leren en bewegen, een perfecte combinatie 

En bewegen past natuurlijk  prima bij het stimuleren van een gezonde leefstijl. Er is daarom steeds meer aandacht voor de integratie van leren en bewegen, niet alleen in de klas maar ook tijdens bewegingsonderwijs en bij andere samenwerkingspartners.

De integratie van bewegen en leren vindt niet alleen in de klas plaats. Ook vakleerkrachten bewegingsonderwijs richten zich meer dan alleen op bewegingsonderwijs. Op een creatieve manier worden er ook reken- en taalspelletjes gedaan tijdens de gymlessen. Maar ook andere samenwerkingspartners, zoals kinderfysiotherapeuten, logopedisten en pedagogisch medewerkers van kinderopvang  kunnen dit toepassen. 

Positieve effecten van bewegen 

Op woensdag 30 augustus is er door een initiatiefgroep, bestaande uit Muriel Weltens (GGD Haaglanden, adviseur gezonde school), Geraldine van der Knaap (raadslid VVD Westland en jurist jeugdrecht), Ulbe Spaans (fractievoorzitter Groen Links Westland en Ambulant begeleider in SBO en cluster 4) en Miriam Zwinkels-Broch (coördinator vakgroep WSKO en vakleerkracht Bewegingsonderwijs De Zeester) een bijeenkomst georganiseerd bij WSKO De Zeester. Er werden twee presentaties gegeven die als doel hadden om geïnteresseerden te informeren over de vele positieve effecten die bewegen op het leerproces en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen hebben. Hierbij waren zowel medewerkers van WSKO als andere organisaties aanwezig. 

Het was een geslaagde middag met veel enthousiaste reacties. De initiatiefgroep gaat zich nu verder inzetten om, op gebied van talentontwikkeling, een projectplan bij de gemeente in te dienen en subsidie binnen te halen om meer met bewegen in de brede school te gaan doen. We houden jullie op de hoogte. 

Meer weten?

Wil je meer weten? Kijk dan eens op de volgende websites en filmpjes op Youtube die tijdens de presentaties zijn gebruikt.  

Bewegend leren 
Meer info op http://bewegen-werkt.nl/onderwijs en https://youtu.be/CNtiFVdmRmo 

Fit en vaardig
Meer info op http://www.fitenvaardigopschool.nl en https://www.leraar24.nl/fit-vaardig-op-school/