Groen licht voor Waalcampus - WSKO

Groen licht voor Waalcampus

De Gemeenteraad heeft definitief ingestemd met de bouw van Waalcampus. Dit kindcentrum voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar opent naar verwachting per 1 augustus zijn deuren. Er wordt gestart met een tijdelijke huisvesting op de grens van Dijckerwael II en Waalpolder (zie foto onderaan dit artikel). Waalcampus wordt een kindcentrum met een geheel nieuw onderwijsconcept, waar onderwijs en opvang als één logisch geheel samenwerken vanuit één visie, één team en één plan.

Infomatiebijeenkomsten ouders en medewerkers WSKO en Okidoki

Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten georganiseerd, één voor geïnteresseerde ouders, één voor belangstellende medewerkers van WSKO en Okidoki. 

Zij werden geïnformeerd over de visie op onderwijs en opvang van Waalcampus en werden meegenomen in het ontwikkelproces van de organisatie. Er werd uitleg gegeven over de doorgaande lijn van 0 tot en met 13 jaar, de persoonlijke kindplannen en de flexibele openingstijden. Ook werd verteld dat onderwijs, opvang en sport- en cultuuractiviteiten met elkaar worden geïntegreerd, waardoor kinderen zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen.

WKSO Godfried Bomansschool

De kinderen van de huidige WSKO Godfried Bomansschool verhuizen naar Waalcampus. Daarna wordt het gebouw terug gegeven aan de gemeente Westland. Naar verwachting zal zij Okidoki en de Kameleon extra ruimte geven in het gebouw van de Godfried Bomansschool. Ook De Driekleur zal waarschijnlijk zijn intrek nemen in het gebouw. Deze organisaties kampen met een huisvestingsprobleem, dat hiermee wordt opgelost.