Nieuw lid Raad van Toezicht WSKO - WSKO

Nieuw lid Raad van Toezicht WSKO

In september is Cor van Dalen lid geworden van de Raad van Toezicht van WSKO. Cor komt zoals hij zelf zegt 'uit een echt onderwijsgezin' en brengt veel onderwijservaring met zich mee. Zo is hij onder andere werkzaam geweest bij het Zandevelt College, ROC Twente, Het College Vos en Pontes Scholengroep. Sinds 2018 is hij als bestuurslid verbonden aan het Kalsbeek College in Woerden. Cor: "Ik zoek graag de verbinding met de mensen die direct bij de scholen betrokken zijn. Maar ik zoek ook de verbinding naar buiten: tussen de organisatie en de partners in de samenleving. Denk aan bestuur, medewerkers, ouders en toezichthouders. Op die manier zorgen we er gezamenlijk voor dat de scholen op koers blijven. Ieder doet dat vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Ik hoop de komende jaren vanuit mijn toezichthoudende rol een bijdrage te leveren aan de WSKO-organisatie en aan de brede maatschappelijke opdracht die het onderwijs heeft in onze regio."