Nieuwe basisschool Waalcampus is groot succes - WSKO

Nieuwe basisschool Waalcampus is groot succes, maar loopt tegen grenzen aan: ‘Oplossing met nieuwbouw’

Een groot succes: zo wordt de werkwijze gezien op basisschool Waalcampus in ’s-Gravenzande. Op de school, die 2,5 jaar geleden de deuren opende, wordt op een andere manier gewerkt dan op reguliere basisscholen. De onderwijsinspectie kwam na een uitgebreid bezoek tot de conclusie dat er goed werk wordt geleverd door Astrid Vreugdenhil en haar team.

,,De kinderen plannen hier hun eigen dag”, begint de directeur haar relaas. ,,Dat doen ze ’s morgens om kwart voor negen. Er zijn een paar vaste momenten ingepland, maar verder vullen de leerlingen zelf in wanneer ze de lesstof tot zich nemen.” Dat plannen gebeurt in alle rust, zittend op de grond. Om negen uur klinkt door de hele school klassieke muziek, het teken dat de kinderen tot rust moeten komen om zich voor te bereiden op hun taken.

,,Er zijn wezenlijke verschillen met het traditionele onderwijs”, zegt Astrid Vreugdenhil. ,,Bij ons krijgen de kinderen geen cijfers en rapporten. Dat is vooral voor de ouders wennen. We volgen de kinderen op welbevinden en betrokkenheid. Zijn die hoog, dan weten we dat het kind leert. Mankeert er iets aan, dan gaan we met het kind in gesprek om uit te zoeken wat het nodig heeft om zich te ontwikkelen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het kind andere leermiddelen nodig heeft om tot leren te komen.”

Boom-toets
In de loop van het jaar zijn er twee toetsmomenten: één in de maand waarin het kind jarig is en één een half jaar later. ,,Waar andere scholen de Cito-toets gebruiken, doen wij de Boom-toets”, legt de directrice van de WSKO-school uit. ,,Die toetsen worden bij alle leerlingen op een ander moment afgenomen. We volgen dus het individu en niet de groep. Kinderen kunnen ervoor kiezen om samen met een vriendje of vriendinnetje het dagprogramma te doorlopen. Ze kunnen daarbij veel van elkaar leren, maar soms kan dat ook nadelig zijn. Als dat het geval is, gaan we met het kind in gesprek om aan te geven dat het contact met het vriendje niet helpend is en dat er beter een andere keus gemaakt kan worden. Dat advies wordt altijd opgevolgd.”
 
De Waalcampus kent geen jaargroepen. De school is verdeeld in vier zogenoemde ‘Walen’: De leeftijdsgroepen 0 tot 4, 4 tot 7, 7 tot 10 en 10 tot 12 jaar. ,,Die werkwijze vraagt ook het nodige van de leerkrachten. Elke Waal wordt begeleid door een aantal leerkrachten, pedagogisch werkers en klassen-assistenten. Soms lopen er ook stagiaires mee. De teamleden moeten ‘teamplayers’ zijn die de leerlingen constant monitoren en die overleg met elkaar houden.”

Voor de teamleden begint de werkdag om acht uur met het doornemen van de dag. Vervolgens is er om kwart over acht koffie en overleggen alle Waalteams met elkaar. En om tien voor half negen druppelen de kinderen binnen. Vreugdenhil: ,,Binnen het team kunnen de leerkrachten zichzelf ontwikkelen en een specialisme opbouwen. Dat komt de leerlingen allemaal ten goede.”

Vakantie
Naast negen vastgestelde vakantieweken mogen de leerlingen in het leerjaar drie willekeurige weken vakantie plannen. ,,Ouders kunnen momenten plannen waarop het gezin een break nodig heeft. Die weken halen de kinderen in doordat we in de voorjaarsvakantie, de meivakantie en de herfstvakantie een week open zijn. Dat betekent dat de leerkrachten ook drie weken naar eigen inzicht kunnen inplannen.”
In het tijdelijke schoolgebouw kunnen 120 leerlingen worden geplaatst. ,,We lopen nu tegen onze grenzen aan”, constateert de directeur. ,,Maar de oplossing is nabij, want in maart gaat de eerste paal de grond in voor de nieuwe campus waar we 400 leerlingen kunnen ontvangen. Dat wordt een schitterend gebouw waarin elke Waal een eigen ingang heeft en waar we deze succesvolle vorm van onderwijs kunnen doorontwikkelen.”

 

Bron: www.ad.nl 

Foto: Directrice Astrid Vreugdenhil met een aantal leerlingen van basisschool Waalcampus in ’s-Gravenzande. © Roel Dijkstra