Nieuwe bestuurder WSKO benoemd! - WSKO

Nieuwe bestuurder WSKO

18 maart 2020

Met ingang van 1 september 2020 is Henriëtte Boevé de nieuwe  bestuurder van WSKO (Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs). De Raad van Toezicht benoemt haar als opvolger van Jos van der Ende, die WSKO per 1 oktober 2020 zal verlaten.

Henriëtte is op dit moment rector van het Haags Montessori Lyceum (HML) in Den Haag. Daarvoor was zij conrector en docent Algemene Economie aan dezelfde school. De afgelopen jaren heeft Henriëtte vele functies vervuld in de regio Haaglanden. Zij was lid van Stuurgroep Nieuwe Opleidingsschool Den Haag en regiovoorzitter Wetenschapsoriëntatie Nederland. De laatste is een netwerk gericht op het stimuleren van ‘leren onderzoeken en onderzoekend leren’. Tevens was zij lid bij Bestuur Voortgezet Montessori Onderwijs. Henriëtte is een onderwijsmens in hart en nieren, met enerzijds veel bestuurlijke kwaliteiten en anderzijds oog voor medewerkers en kinderen in haar organisatie.

Henriëtte: “Onderwijs gebeurt tussen mensen en gaat voor mij over groeien vanuit vertrouwen. Daarom spreekt het Rijnlandse model van de WSKO mij aan. Ik heb veel zin om in het Westland samen met alle teamleden, leerlingen en ouders zowel oude paden te bewandelen als nieuwe paden te ontdekken.”