Nieuwe inspiratie bewegingsonderwijs - WSKO

Nieuwe inspiratie bewegingsonderwijs 

Op 24 januari vond de studiedag voor de vakdocenten Lichamelijke Opvoeding plaats. Een nuttige dag die het bewegingsonderwijs bij WSKO-scholen weer een stap verder heeft gebracht. Helaas ging de clinic “Padel” niet door, vanwege de sneeuw. Er is toen gekozen voor de opbouw naar een nieuw spel, namelijk: Smashbal. Een nieuwe vorm om via smash tot volleybal te komen. Verder is er een clinic "bewegen op muziek" gevolgd, met als doel om ook dit weer eens onder de aandacht te brengen van de vakleerkrachten.

's Middags ging de vakgroep aan de slag met een aantal leerlingvolgsystemen. Deze werden getest in een gymles en hieruit zijn conclusies gekomen, waardoor de vakgroep weer een stapje dichterbij de keuze voor een nieuw leerlingvolgssysteem is gekomen. Al met al een zeer geslaagde dag. Met dank aan de gastvrijheid van de Montessorischool.