Nieuwe website Westland Natuur en Techniek - WSKO

Nieuwe website Westland Natuur en Techniek

Aan de wieg van de nieuwe website staan de Stichting Westlandse Natuur- en MilieuEducatie (WNME), Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SOB) Westland en de drie besturen van het Primair Onderwijs.

WNTweb (www.wntweb.nl) is een nieuw initiatief van de basisscholen, kinderopvang, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in het Westland om natuur- en techniekeducatie een impuls te geven. Zij werken samen om kennis over techniek en natuur te delen en nieuwe initiatieven op te zetten.

Er is nu één centraal platform voor alle scholen en kinderopvangorganisaties in het Westland die kinderen willen uitdagen en zich thuis laten voelen in techniek, natuur, milieu en gezonde voeding. Of die meer willen weten over glastuinbouw en een duurzame leefomgeving. Er zijn daarvoor mooie activiteiten samengesteld, stuk voor stuk gericht op duurzame ontwikkeling.