Onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen op WSKO Montessorischool - WSKO

Onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen op WSKO Montessorischool

Montessori-onderwijs heeft als doel kinderen een gevoel van onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen in de eigen persoonlijkheid te geven. Dat betekent voor ons dat wij als school het kind de vrijheid bieden die het nodig heeft om zich volgens eigen patroon en aard te ontwikkelen. Ieder kind geniet daarom de vrijheid om zijn of haar activiteiten te kiezen. Het is echter altijd vrijheid in gebondenheid.

Leren zichtbaar maken 

Daarmee wordt niet alleen verwezen naar de beperkingen die opgelegd worden aan niet-zinvolle of storende bezigheden, maar vooral aan de ondersteuning die de opvoeder aan het opgroeiende kind biedt. Wij als Montessori leerkracht zijn de ontwerper en ontwikkelaar van die rijke, activerende en uitdagende omgeving, gebruikmakend van het traditionele (ontwikkelings-) materiaal van Montessori, maar ook zeker nieuw ontwikkeld materiaal, methodes en ICT (Snappet en de Chromebooks). Een methodeboek dient bij ons zeker niet als bronnenboek, maar als inspiratiebron, organisator, planner en als controle van begrip.

Het leren wordt zichtbaar met de doelen aan de wand en de bewijsstukken van de kinderen er bij en we hebben bijvoorbeeld aandachtstafels die kinderen uitnodigen om een onderwerp/leergebied verder te gaan ontdekken. Vrijheid van werkkeuze, werkduur, tempo en werkcyclus laat een leerkracht ontwerper zijn.