Onderzoek bestuurlijke fusie WSKO en Stichting Sint Jozefbasisschool Schipluiden - WSKO

Onderzoek bestuurlijke fusie WSKO en Stichting Sint Jozefbasisschool Schipluiden 

Het bestuur van WSKO en de Sint Jozefbasisschool in Schipluiden zijn met elkaar in gesprek over een bestuurlijke fusie. Concreet betekent dit dat er een onderzoek wordt gestart, dat duidelijk moet maken wat de gevolgen van de fusie zijn en onder welke voorwaarden en op welke manier de Sint Jozefschool bij WSKO kan aansluiten.

Al enige tijd oriënteert het bestuur van de Sint Jozefbasisschool zich op mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking. Gebleken is dat de variant van de bestuurlijke fusie voor de Sint Jozefbasisschool de meeste meerwaarde heeft. Er zijn oriënterende gesprekken met verschillende partijen gevoerd. Dit heeft geleid tot een keuze voor WSKO als mogelijke fusiepartner in dit proces.

Intentieverklaring

Het traject dat tot dusver is gevolgd heeft geleid tot een intentieverklaring. Hierin wordt de intentie uitgesproken bestuurlijk te gaan fuseren en hiervoor de komende periode het onderzoek te starten. De inzet is het onderzoek in het najaar van 2018 te hebben afgerond. Daarna volgt een fase van integrale afweging, inspraak en besluitvorming. Mocht na het onderzoek besloten worden tot fusie, dan is het streven om te fuseren per 1 januari 2019.

De medezeggenschapsorganen van de beide organisaties zijn inmiddels akkoord gegaan met de intentieverklaring. Dit houdt in dat de komende weken het onderzoek daadwerkelijk van start zal gaan. Klik hier om de intentieverklaring te lezen.