Rekenonderwijs via leerlijnen en integratie zaakvakken en techniek op WSKO De Aventurijn - WSKO

Rekenonderwijs via leerlijnen en integratie zaakvakken met techniek op WSKO De Aventurijn

Leerlijn rekenen

De rekenstof is opgedeeld in vijf domeinen: Getalbegrip, Getallen en bewerkingen, Verhoudingen, Meten en Overig. Binnen de domeinen zijn de doelen vastgesteld.  Elk kind begint met een uitdaging. Wordt de uitdaging behaald, dan is het doel behaald. Dit doel komt dan alleen nog terug in herhalingsstof. Wordt een doel niet behaald, dan gaat het kind extra oefenen met de lesstof. Dit gebeurt met oefeningen uit het rekenboek, oefeningen op de computer en rekenspelletjes. Als een kind de stof heeft behandeld, moet het dat doel bewijzen. Bij goede beoordeling is het doel afgerond en wordt er verder gegaan met het volgende doel. Wanneer het onvoldoende is, krijgen zij extra oefenstof. In de klassen zijn de doelen ook zichtbaar. Met knijpers kunnen kinderen aangeven waar ze aan werken en wat ze al beheersen. In de bovenbouw kiezen de kinderen zelf met welk doel ze als eerste aan de slag gaan.

Integratie zaakvakken met techniek

Voor de zaakvakken gebruiken wij de methode Topondernemers. Dit is een geïntegreerde methode voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur/techniek. De methode werkt thematisch. De kinderen gaan groepoverstijgend met de lesstof aan het werk. De leerkracht coacht en begeleidt. De kinderen gaan zelf op zoek naar hun kennis en informatie. Het geleerde moeten kinderen verwerken. Zij kunnen uit verschillende vormen kiezen (van presentatie, tot knutsel, tot muurkrant, tot maquette, tot werkstuk).  Elk thema eindigt met presentaties aan de medeleerlingen. De medeleerlingen maken hier aantekeningen van en uiteindelijk zal de geleerde stof ook getoetst worden. De techniekcoördinator heeft voor de Aventurijn een techniekleerlijn geschreven. Deze is gekoppeld aan de thema's van Topondernemers. Komend schooljaar zal ook de Cultuurlijn aan deze thema's worden gekoppeld.