Samenwerking schoolbesturen Westland - WSKO

Samenwerking schoolbesturen Westland

De drie grootste schoolbesturen in het Westland: Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSkO), Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland (PCPOW) en Stichting Openbaar Onderwijs Westland (SOOW) hebben al jaren goed contact met elkaar. Vijf jaar geleden is basisschool De Aventurijn in Maasdijk ontstaan uit De Zevensprong van WSKO en De Schakel van SOOW. Daarbij was de nauwe samenwerking al zichtbaar. De Aventurijn is een samensmelting van beide scholen waarbij de identiteit en levensbeschouwing van beide scholen zijn behouden. Vijf jaar geleden werd Cindy Roeling directeur van deze school. 

Sinds kort is Cindy ook directeur van de andere school in Maasdijk, PCB Het Kompas van PCPOW. Deze baan heeft ze een beetje zelf gecreërd toen zij voor de zomer reageerde op een vacature van directeur bij Het Kompas. Het bestuur van PCPOW vond het wel een interessante gedachte; twee scholen die een directeur delen. Cindy Roeling: "Ik vind het een logische stap. Beide scholen hebben last van krimp en ik wil niet dat we elkaars concurrent worden. Dat zou het onderwijs niet ten goede komen. Voor de kwaliteit van het onderwijs is het juist belangrijk om de samenwerking op te zoeken.”

Lees hier het hele artikel in het AD.