School op Seef label voor WSKO De Aventurijn - WSKO

SCHOOL op SEEF label voor WSKO De Aventurijn en WSKO De Zeester 

WSKO De Aventurijn en WSKO De Zeester hebben officieel het SCHOOL op SEEF label toegekend gekregen. Dit label is voor scholen die zich extra inspannen om verkeer en verkeersveiligheid structureel onder de aandacht van de kinderen te brengen.

Het verkeerseducatieprogramma SCHOOL op SEEF is ontwikkeld door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH). Wethouder Bram Meijer (verkeer en vervoer), die ambassadeur is van ROV-ZH, reikte het label uit. Het SCHOOL op SEEF label is drie jaar geldig. Een school krijgt het label voor verkeersveilige school niet zomaar. Om in aanmerking te komen voor het label moet een school aan de volgende voorwaarden voldoen:

De school heeft een planmatige aanpak en goede organisatiestructuur;

- Er vindt op school theoretisch en praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren.
- Er wordt door de school met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid en verkeersopvoeding. 
- De school organiseert extra verkeersactiviteiten. 
- De school heeft de schoolomgeving en schoolthuisroutes goed in beeld, gebruikt dit in het onderwijs en heeft met de gemeente contact over de veilige inrichting van de schoolomgeving en schoolthuisroutes.