Snappet - WSKO

Snappet

Shirley van de Velde van WSKO Montessorischool:

“Op WSKO Montessorischool Naaldwijk werken we nu voor het tweede schooljaar in de bovenbouw met Snappet. Anderhalf jaar geleden begonnen we met een pilot in één groep en ondertussen hebben zowel wij als Snappet de nodige ontwikkelingen doorgemaakt. Het was even zoeken met elkaar naar de juiste manier van werken. Snappet heeft daarbij veel naar ons geluisterd en het systeem werkt nu, na anderhalf jaar uitproberen, prettig voor ons.

Groot voordeel van Snappet is dat de leerling direct feedback krijgt op zijn werk en dus direct ziet of hij de lesstof al dan niet begrijpt. Ook de leerkracht kan via het “dashboard” meekijken en de leerling hulp bieden als hij ziet dat dat nodig is.

Het systeem is ook interessant, omdat je kunt aansluiten bij de individuele niveaus van de kinderen. Met Snappet ben je in staat doelgericht en persoonlijk onderwijs aan te bieden. Wanneer een kind bijv. het lijdend voorwerp aan het leren is, kan hij naast het montessorimateriaal ook opdrachten krijgen via Snappet. Zo vult het het onderwijs aan en scheelt 'zoekwerk' naar juiste werkbladen.

Bij WSKO Montessorischool kunnen we de rekendoelen die wij behandelen klaarzetten voor de kinderen en de leerkrachten kunnen de kinderen persoonlijk bedienen door middel van werkpakketten. Dit zijn individuele opdrachten op het niveau van het kind. Snappet past zich hierop aan. Onze focus ligt dit jaar op het verder inzetten van Snappet Rekenen naast onze montessorimaterialen. Snappet past heel goed bij het werken in leerlijnen en doelen, in plaats van het volgen van methodes.”