Stand van Zaken IHP - WSKO

Stand van zaken IHP

In het nieuwe IHP wordt meerdere jaren vooruitgekeken met de ontwikkelingen per kern als startpunt. Er is een doorkijkje naar 2038 met een uitvoeringsplan voor de komende 4 jaar. Belangrijk voor de nieuwe werkwijze is dat de juiste informatie bijvoorbeeld over nieuwbouw bijtijds beschikbaar is en dat voortschrijdend inzicht op het terrein van leerlingstromen, doelgroepen en normen m.b.t. onderwijshuisvesting in de uitwerking van de plannen worden meegenomen. Dit komt in een zogenaamde businesscase te staan. Schoolbesturen, zoals WSKO, en Gemeente Westland dragen zo samen zorg voor goede onderwijshuisvesting. Dat hier nu ook financieel voor wordt gekozen heeft te maken met verschillende factoren: de samenwerking tussen de schoolbesturen onderling en met de gemeente, deskundige begeleiding, de verschuiving van de norm naar energieneutraal bouwen, de gegroeide aandacht voor het binnenklimaat en meer ruimte in de wet om i.p.v. nieuwbouw te renoveren en de schoolbesturen beperkt te laten bijdragen aan de kosten van onderwijshuisvesting op basis van besparing van exploitatie- en onderhoudskosten. Voor WSKO staan de volgende projecten vast:

  • Waalcampus in 's-Gravenzande
  • Tienercollege in Poeldijk 

Daarnaast wordt op korte termijn onderzoek gedaan naar de capaciteitsbehoefte in kernen Monster, Naaldwijk en Wateringen. De uitkomst is medebepalend voor welke projecten wanneer worden uitgevoerd. De eigen leerlingprognoses gaan - anders dan voorheen - een belangrijke rol spelen als we het over capaciteitsbehoefte per dorpskern gaan hebben.