Waalcampus, nieuwe naam voor onderwijs en opvang - WSKO

Waalcampus

Waalcampus is de nieuwe naam voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de nieuwbouwwijk Waelpark in ’s-Gravenzande. Het is een kindcentrum waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op gebied van onderwijs, ontwikkeling en ontspanning. Uitgangspunt is dat het een plek wordt waar ieder kind zich veilig voelt, een plek waar het kind gezien wordt en ertoe doet en een plek waar het kind plezier beleeft aan het leren en zich optimaal kan ontwikkelen. De Westlandse Stichting voor Katholiek Onderwijs (WSKO) en Opvangorganisatie Okidoki werken hierin nauw met elkaar samen.

De naam 

De naam “Waalcampus” verwijst naar de naam van de nieuwbouwwijk waar Waalcampus wordt gebouwd: Waelpark. De naam sluit aan bij de visie en werkwijze van het nieuwe concept. Een Waal is een veilig gebied in een haven en Campus komt uit het Latijn en betekent letterlijk "open ruimte”. Waalcampus staat dan ook voor een veilige en open ruimte waarin kinderen kunnen spelen, leren, ontwikkelen en plezier kunnen hebben. 

Start en locatie

De definitieve locatie van Waalcampus is nog niet bekend, omdat deze afhankelijk is van de nieuwbouwplannen in dit gebied de komende jaren. Het streven is om vanaf augustus 2019 Waalcampus te starten in een tijdelijke huisvesting. De Gemeente neemt hierover in januari een besluit. Kijk voor meer informatie op www.waalcampus.nl.