WKSO De Hofvilla: nieuwe naam, nieuw gebouw en nieuw onderwijs - WSKO

WSKO De Hofvilla 

WSKO De Hofvilla is de nieuwe naam van WKSO Pius X. De school heeft inmiddels een prachtig nieuw schoolgebouw in gebruik genomen. Op 14 maart is de feestelijke opening. 

De nieuwe school ziet er kleurrijk en bijzonder uit en dat was precies de bedoeling van dit nieuwe gebouw...anders dan anders! De school is onder andere ingericht op het werken in ateliers. Doel van het werken in ateliers is de verschillende talenten en kwaliteiten van kinderen zichtbaar te maken en verder te laten ontwikkelen. De WOS besteedde er uitgebreid aandacht aan. Bekijk de uitzending. 

Er zijn diverse ateliers, waaronder een keuken, een techniek-, handvaardigheid-, drama-, toneel- en muziekatelier. Er wordt gestart met het werken in ateliers op twee middagen; één middag hebben de leerlingen een vrije keuze, de andere middag werken ze in een verplicht atelier. Dit wordt langzaam uitgebouwd en aan het einde van het schooljaar moet het concept volledig draaien.

In de afgelopen twee jaar heeft de school al veel geëxperimenteerd met het werken in ateliers en daarbij natuurlijk regelmatig moeten bijstellen. En straks is de school dan klaar voor het echte werk. Alle lokalen zijn met elkaar te verbinden, dus iedereen is verantwoordelijk voor elkaars kinderen. Samenwerken moet.....vrijwillig en de taak van de leerkracht wordt veel meer coachend.

Natuurlijke materialen
In het gebouw zijn vooral natuurlijk materialen, waaronder veel berken hout, en het dak is bedekt met sedum en zonnepanelen.