WSKO-scholen maken kerstpakketten voor Voedselbank - WSKO

Kerstactie voor de Voedselbank 

Kinderen van WSKO-scholen, de katholieke basisscholen in het Westland, hebben kerstpakketten gemaakt voor de Voedselbank. Maandag 17 december nam de Voedselbank de bijna 150 goedgevulde en mooie pakketten in ontvangst en zal ze donderdag overhandigen aan de gezinnen die hiervoor in aanmerking komen.

Met deze actie worden de kinderen bewust gemaakt van het feit dat er ook dichtbij verscholen armoede is en dat we samen de verantwoordelijkheid dragen om in onze maatschappij te zorgen voor elkaar. Een teken van goed burgerschap, één van de kerndoelen van het basisonderwijs.