Jaarverslagen - WSKO

Jaarverslagen WSKO

Besturen van primair onderwijs in Nederland moeten jaarlijks de bekostiging van scholen verantwoorden. In ons  jaarverslag doen wij als schoolbestuur verslag van de gang van zaken en het gevoerde beleid van het afgelopen schooljaar.

WSKO jaarrekening 2022

WSKO jaarrekening 2021

WSKO jaarrekening 2020

WSKO jaarrekening 2019

WSKO jaarrekening 2018