Links - WSKO

Links

www.gemeentewestland.nl Deze site van Gemeente Westland biedt een link naar de raadscommissie onderwijs van deze gemeente.

www.lerarenweb.nl Deze site geeft veel informatie over de ontwikkeling van competenties van leraren.

www.minocw.nl Deze webiste van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geeft allerlei informatie over actuele ontwikkelingen in het onderwijs en geeft toegang tot de onderwijswetgeving.

www.scholenopdekaart.nl Deze site geeft informatie over alle basisscholen in Nederland.

www.registerleraar.nl In dit register geven leraren inzicht in hun competenties en scholing. Vanaf 2017 is registratie verplicht.

www.poraad.nl Dit is de website van de brancheorganisatie voor het primair onderwijs.

www.onderwijsinspectie.nl Op deze site zijn de kwaliteitskaarten van scholen te vinden.

www.onderwijs.pagina.nl Dit is een startpagina naar diverse websites over en voor het onderwijs.

www.schoolleider.nl Informatie over het vak van schoolleider