Partners links - WSKO

Partners / Links

WSKO werkt samen met een groot aantal partners, zoals pabo Thomas More, Rabobank, Salure, Loyalis, CZ, organisaties voor buitenschoolse opvang, logopedisten, fysiotherapeuten, orthopedagogen en cultuurvereningingen. 

De links verwijzen naar interessante websites die een relatie hebben met het onderwijs, zoals het Ministerie van OCW, de gemeente e.d.