Zij-instromer - WSKO

WSKO en zij-instromers

Zij-instromer

Voor het schooljaar 2021 - 2022 hebben wij helaas geen plaatsen meer beschikbaar voor zij-instromers.

 

Wat is zij-instroom?

Wil jij een carrièreswitch maken en voor de klas gaan staan? Wanneer je reeds een hbo- of een wo-bacheloropleiding hebt afgerond, kun je in het primair onderwijs werken als zij-instromer. Het zij-instroom traject houdt in dat je een verkorte deeltijd opleiding volgt tot leerkracht én daarnaast meteen als leerkracht voor de klas staat. Voorwaarde is dat je een schoolbestuur vindt die met jou als zij-instromer wil werken.

Traject

Om toegelaten te worden als zij-instromer moet je in ieder geval in het bezit zijn van een afgeronde hbo- of wo-bachelor. Ook volgt er een zij-instroomassessment in de vorm van een geschiktheidsonderzoek. De uitkomst van het geschiktheidsonderzoek bevat, naast het oordeel over je geschiktheid voor het zij-instroomtraject, ook een scholingsplan. In het scholingsplan staat beschreven welke onderdelen van de opleiding je nog moet behalen. Je volgt onderwijs binnen het programma van de verkorte deeltijdopleiding.

Bij een positieve uitkomst van het assessment, volg je het opleidingstraject via WSKO bij Thomas More Hogeschool in Rotterdam

Stage

Naast het werken op jouw ‘werkschool’ loop je één dag per week stage. Aan het einde van het semester loop je een hele week stage. Van de vier semesters voer je minstens 1 semester stage uit op een andere school dan je werkschool.

Arbeidsvoorwaarden 

Gedurende het traject kom je in dienst bij WSKO en word je betaald als lerarenondersteuner (schaal 7) voor de dagen die je op je werkschool bent. Je wordt intensief begeleid, zodat je het vak van leerkracht goed in de vingers krijgt. WSKO betaalt alle studiekosten, inclusief (verplichte) literatuur en het assessment. Je krijgt een baangarantie na het succesvol doorlopen van de opleiding.