Bestuur - WSKO

Bestuur

College van Bestuur en Raad van Toezicht 

WSKO wordt geleid door het College van Bestuur, daarbij ondersteund door beleidsmedewerkers en secretariaat. Het managementberaad, bestaande uit alle schooldirecteuren, vormt het adviesorgaan van het College. Daarnaast is er een Raad van Toezicht, die een controlerende en adviserende taak heeft.

Raad van toezicht 

Samenstelling Raad van Toezicht
Dhr. C. van Dalen, voorzitter
Dhr. L.P.W. van Santen
Dhr. H. Beermann
Dhr. P. Bols
Mevr. A. de Gier

College van Bestuur

Het College van Bestuur wordt gevormd door mevr. H. Boevé. 

Voor contact met het College van Bestuur kunt u bellen met het bestuurssecretariaat, tel. 0174 - 280 446 of mailen naar info@wsko.nl.