Bestuur - WSKO

Bestuur

WSKO wordt geleid door het College van Bestuur, daarbij ondersteund door beleidsmedewerkers en secretariaat. Het managementberaad, bestaande uit alle schooldirecteuren, vormt het adviesorgaan van het College. Daarnaast is er een Raad van Toezicht, die een controlerende functie heeft en werkt volgens de Code Good Governance. 

College van Bestuur

Het College van Bestuur wordt gevormd door mevr. H. Boevé. 

Voor contact met het College van Bestuur verwijzen wij u door naar het bestuurssecretariaat, bereikbaar via tel. 0174 - 280 446 of per mail info@wsko.eu.

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht wordt gevormd door: 

  • Dhr. C. van Dalen (voorzitter)
  • Dhr. P. Bols
  • Dhr. R. van Rijn
  • Dhr. N. van der Meer
  • Mevr. R. Brabander

Voor contact met de Raad van Toezicht kunt u mailen naar rvt@wsko.eu.