Klachtenregeling - WSKO

Klachtenregeling

WSKO en de aangesloten scholen zullen zich te allen tijde inzetten voor goed kwalitatief onderwijs in een veilige leeromgeving. Inden er ondanks dit toch problemen ontstaan, verwijzen wij in eerste instantie naar de betreffende school. Elke klacht wordt serieus genomen. Het oplossen van een klacht en het treffen van maatregelen moeten tot een gewenst resultaat leiden, waardoor herhaling van de klacht wordt voorkomen en de kwaliteit van de school wordt verbeterd.

Procedure

Hieronder staat het stappenplan van de te volgen procedure kort uitgelegd:

 1. U treedt in overleg met het betreffende personeelslid en probeert te komen tot oplossing van het probleem;
 2. Bij onvoldoende resultaat met het betreffende personeelslid volgt overleg met de directeur van de school. De klacht wordt schriftelijk vastgelegd in een daarvoor bestemd klachtenformulier, zie hieronder. Een kopie van dat formulier wordt aangeboden aan de indiener, de aangeklaagde en aan de directie van de school;
 3. Komt u samen met de directeur niet tot een oplossing, dan volgt overleg met het College van Bestuur van WSKO.
  WSKO
  T.a.v. mevrouw H. Boevé
  De Ruijtbaan 83
  2685 RS Poeldijk
  info@wsko.eu
 1. Leidt ook dit overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen bij de (externe) klachtencommissie. WSKO is aangesloten bij de klachtencommissie vallend onder de GeschillenCommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) in Den Haag.

 

Klachtenreglement WSKO

Klachtenformulier WSKO