Medezeggenschap - WSKO

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Ouders en personeelseden kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze raad. De MR praat mee over onderwerpen die zich op schoolniveau afspelen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt betrokken bij onderwerpen die van gemeenschapsbelang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen. De GMR bestaat uit personeelsleden en ouders van diverse scholen van WSKO. U kunt contact opnemen met de GMR via gmr@wsko.nl.